Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaselosteestamme löydät olennaiset tiedot minkälaisia henkilötietoja keräämme ja miten niitä käytetään toiminnassamme.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

Sivuteko
Mika Hirvonen
Rajakaari 11
20780 Kaarina
info@sivuteko.fi

Mitä henkilötietoja kerätään?

Asiakastiedot kuten:
• Henkilön nimi ja sähköpostiosoite
• Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
• Puhelinnumero
• Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
• Laskutustiedot
• Henkilön luovuttamat muut tiedot

Mihin tietoja käytetään?
Asiakassuhteen ylläpitoon, asiakaspalveluun, sopimuksen täytäntöönpanoon, palveluiden toimittamiseen ja tarjoamiseen, laskutukseen, yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen sekä lakisääteisiin kirjanpidollisiin tarkoituksiin ja viranomaisten määräämien velvoitteiden hoitamiseen.

Tietojen käsittely perustuu näin ollen asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen/yhteydenottopyyntöön, asiakassuhteen ylläpitoon tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään muun muassa yhteydenottojen yhteydessä. Yhteydenotot voivat tapahtua esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, sosiaalisen median kautta tai sivuiltamme löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta. Tietoja voidaan saada myös asiakastapaamisten yhteydessä, sopimuksista tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietoja. Näiden lisäksi voimme kerätä tietoja julkisista lähteistä ja rekistereistä kuten YTJ-tietokannasta.

Evästeet
Käytämme sivustollamme Google Analytics -analytiikkaohjelmistoa, jonka avulla voimme analysoida ja kehittää sivustoamme. Evästeiden avulla kerättyjen tietojen avulla voidaan muun muassa kehittää sivuston käytettävyyttä. Lisätietoa evästeistä.

Tietojen siirto ja luovutus
Asiakastietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n ulkopuolisille tahoille. Palvelun toimittamista ja esimerkiksi laskutusta varten tietoja voidaan luovuttaa tahoille, jonka kautta nämä palveluun liittyvät toimet toteutetaan.

Evästeiden avulla kerättyä tietoa, kuten käytetty selain ja laitetiedot, voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille kävijäseurannan (Google Analytics) mahdollistamiseksi ja markkinointia varten.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Käytämme säännöllisesti alla olevia palveluntarjoajia toiminnassamme:

  • Google Analytics (sivustomme kävijäseuranta)
  • Suomen Hostingpalvelu Oy
  • Pivo Wallet Oy / OP ryhmä (laskutuspalvelut)

Voimme myös luovuttaa tietoja lain tai viranomaisen pyynnöstä.

Tietojen säilytysaika ja suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutetut käyttämään vain työntekijät, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, asiakassuhteen- ja asiakaspalvelun kehittämiseksi tai lakisääteisesti pakollista.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteriin kuuluvilla henkilöillä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Voimme päivittää tietosuojaselostettamme toimintamme tai tietosuojakäytäntömme muuttuessa. Tietosuojaselostetta voidaan päivittää myös lainsäädännössä tapahtuvien muutosten johdosta. Muutokset astuvat voimaan välittömästi päivitetyn tietosuojaselosteen julkaisun jälkeen.

Päivitetty viimeksi 6.12.2020.